Tin tổng hợp khác
Tỉnh Hải Dương sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc mở rộng giao lưu hợp tác thương mại và đầu tư với các tỉnh trong vùng và khu vực.
Tỉnh Hải Dương sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc mở rộng giao lưu hợp tác thương mại và đầu tư với các tỉnh trong vùng và khu vực.
 

 

Trong suốt 30 năm đổi mới, cùng những chủ trương , quyết sách được đề ra trong các kì Đại hội Đảng, tình hình kinh tế trong nước đang dần ổn định , nhiều ngành công nghiệp đã trở thành ngành mũi nhọn góp phần thúc đẩy đất nước chuyển hướng sang công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Đây cũng là định hướng mà tỉnh Hải Dương đã đề ra trong kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI nhiệm kỳ (2015 – 2020) nhằm xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Phát huy những lợi thế đã đạt được giai đoạn 2011 – 2015 về kinh tế – xã hội như: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2011- 2015 tăng bình quân 7,7%/năm (theo giá năm 2010 tăng 7,9%/năm), cao hơn bình quân cả nước (mục tiêu tăng 11%/năm); xây dựng thành công mô hình nông thôn mới với cùng với 64 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới…, tỉnh Hải Dương sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc mở rộng giao lưu hợp tác thương mại và đầu tư với các tỉnh trong vùng và khu vực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số dự án sản xuất công nghiệp lớn và các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng.

Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

ỉnh Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tái cơ cấu các ngành trong sản xuất nông nghiệp đi đôi với đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, thực phẩm sạch, chất lượng cao. Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng phát triển sản xuất theo quy mô công nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung có hạ tầng đồng bộ, sản xuất theo mô hình sản xuất sản phẩm sạch; hình thành vùng “nông nghiệp đô thị” gắn sản xuất với cung ứng sản phẩm cho các đô thị lớn. Quy hoạch và xây dựng các khu chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư.

Trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tỉnh Hải Dương phấn đấu giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng bình quân 7% – 7,2%/năm. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại; phát triển đồng bộ các loại thị trường có tổ chức, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, phát triển với quản lý thị trường dịch vụ bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền; phát triển thị trường lao động, thị trường khoa học và công nghệ, thị trường tài chính, thị trường bất động sản; Tỉnh còn tập trung phát huy các lợi thế do Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU sau khi được ký kết mang lại, nhằm thúc đẩy xuất khẩu.

Bên cạnh thương mại thì dịch vụ du lịch cũng rất được tỉnh chú trọng. Các tuyến, sản phẩm du lịch có chất lượng và đặc thù; gắn du lịch văn hóa với các di tích, danh thắng như: Côn Sơn – Kiếp Bạc – Thanh Mai, An Phụ – Kính Chủ, Văn miếu Mao Điền…; du lịch các vùng sinh thái: đảo Cò (Thanh Miện), sông Hương (Thanh Hà)…; du lịch làng nghề: múa rối nước, Gốm Chu Đậu… từng bước được hình thành trở thành các tuyến, các sản phẩm du lịch có chất lượng.

Đặc biệt, trên lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, tỉnh phấn đấu giá trị tăng thêm công nghiệp – xây dựng tăng bình quân 10,5% – 11%/năm, trong đó, giá trị tăng thêm công nghiệp tăng bình quân 10,6% – 10,9%/năm….

Đầu tư chiến lược

Nhằm xây dựng Hải Dương thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, tỉnh xác định kiên trì thực hiện đồng bộ các biện pháp cải thiện căn bản môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa tỉnh đứng vào nhóm 20 tỉnh, thành phố trong cả nước có chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tốt nhất và nhóm 25 tỉnh có chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tốt nhất. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện, đồng bộ trong giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên thu hút đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tỉnh còn tập trung tăng cường liên kết vùng, phát huy lợi thế nhằm tối ưu hóa nguồn lực trong phát triển, tham gia sâu hơn vào “chuỗi sản xuất”, “chuỗi giá trị”; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010, định hướng tới năm 2020.

Mở rộng hợp tác phát triển, thực hiện liên kết vùng với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng đặc biệt là hợp tác với các địa phương trong Vùng Thủ đô về phát triển chuỗi đô thị, công nghiệp và dịch vụ trên cơ sở khai thác lợi thế của tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường vành đai 5…

Tỉnh sẽ huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là các nguồn lực từ đầu tư của doanh nghiệp, từ nguồn vốn ưu đãi tín dụng đầu tư thông qua các hình thức đầu tư, nhất là hình thức đối tác công tư (PPP). Thực hiện tốt ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn và chế biến nông sản thực phẩm.

Tỉnh xác định từ nay đến năm 2020 tập trung đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm như: Dự án xây dựng đường trục Bắc – Nam tỉnh, dự án phát triển khu dịch vụ, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng quy mô 300 ha tại khu vực di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu văn hóa – Thể thao tỉnh và Trung tâm huấn luyện bóng bàn, dự án xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Quan tâm phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu, khai thác hiệu quả nguồn thu thông qua đấu giá đất và khai thác tài nguyên khoáng sản.

Hải Dương sẽ từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng hiện đại, nâng cấp thành phố Hải Dương lên đô thị loại I; chỉnh trang đô thị Chí Linh, Kinh Môn; nâng cấp huyện Bình Giang lên đô thị loại IV; tăng cường quản lý thị trường bất động sản, nhất là việc phát triển mới các khu dân cư, khu đô thị đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch….

Bên cạnh đó, tỉnh còn đầu tư, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, công nghệ thông tin,…

 

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

 
 
Quay lại   
 
Truyền thông
 
Hát về Cẩm Giàng
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay25 
 Hôm qua1
 Tuần này54 
 Tất cả56066 
IP: 3.233.221.90